Projektets baggrund, relevans, målgruppe

Foreningen er opstået på baggrund af en idé fra en gruppe af initiativtagere, der ønsker at sikre Nordvest Falster som et attraktivt sted at bo. Foreningen er en direkte udløber af de drøftelser der fandt sted i Byråd, Børne- og Undervisningsudvalg og i hele Guldborgsund kommune i forbindelse med Skolestrukturændringerne i sommeren 2010.


Nordvest Falster er et udkantsområde i Danmark og er samtidig et udkantsområde i selve Guldborgsund kommune. Det er NVF’s formål at sikre, at Nordvest Falster fortsat er et attraktivt sted at bo, og at der er udvikling, aktiviteter og fremdrift i området. NVF mener, det er nødvendigt, at ALLE ildsjæle og kræfter forenes for at sikre og udvikle området.


NVF skal derfor være drivkraften for et lokalt samlings- og aktivitetspunkt:

 • Der ved etablering af initiativer for børn og unge i tilknytning til børnehave/skole/SFO, sikrer en højnelse i faglighed og vidensdeling blandt de unge.
 • Der ved en inddragelse af naturen og de nære rekreative områder i tilknytning til Nørre Vedby (her tænkes særligt på området omkring skolen/Hallen/Børnehaven, skov og strand tæt ved, grusgrav, stisystemer m.v.) sikres aktivitet og udeliv.
 • Der skal skabes rum for lokalorganisering af institutioner, foreninger/klubber, ildsjæle og borgere i et udkantsområde af Guldborgsund kommune.
 • Der skal ske oprettelse af en hjemmeside, opstilling af oplysningsskærme m.v. således alle borgere og nye tilflyttere til området let orienteres om alle aktiviteter i lokalområdet.
 • At godt naboskab og sammenhold for alle borgere bosiddende på Nordvest Falster fremmes, og skal sikre aktiveringstiltag for alle generationer.

Målgruppen er ALLE der er bosat på Nordvestfalster eller har tilknytning hertil. Foreningen ønskes sammensat bredest muligt, således at både børn, unge, voksne, gamle tilgodeses bedst muligt.

Initiativerne i NVF er særligt rettet mod børn og unge på Nordvestfalster, for at skabe en sammenhæng i deres hverdag, således at de lokale tilbud udvikles yderligere for at aktivere og fastholde dem, og samtidig skabe rum for at både unge og gamle kan mødes.

Projektets fokusområder

Ved stiftelse af NVF skabes rammerne for at forøge, udvikle og koordinere de tilbud lokalområdet råder over, så de skaber en mere bred og sammenhængende helhed – på en samtidig mere rationel og hensigtsmæssig måde for brugerne.


Konkret skabes der et forum hvor alle aktører i området sidder sammen og drøfter de tiltag, der er med til at skabe et attraktivt bosætningsmiljø på Nordvestfalster.


I bestyrelsen for NordVestfalsters Forum sidder repræsentanter fra Nørre Vedby Skole, Nørre Vedby Idræts og Fritidscenter (Hallen), Børnehaven ”Ønskeøen”, SFO, en repræsentant fra de unge samt repræsentanter fra følgende foreninger, der er i lokalområdet:

 • SKB (Storstrøm Kippinge Badmintonklub)
 • KIF(Kippinge Idrætsforening)
 • SIF (Storstrømmens Idrætsforening)
 • NFB (Nordfalsters Forenede Boldklubber)
 • SK82 (Håndbold)
 • Medborgerhuset Vålse Gamle Skole (Senior SFO)
 • 4H
 • Storstrøm Spejderne
 • (Jagtforeningen, sejlklubben i Gåbense m. fl.)

Adresse

NordVestfalsters Forum (tidl. Nørre Vedby Forum)
c/o Kirsten Bonde Larsen

Egensevej 10

4840 Nørre Alslev

Kontakt

kontakt(at)nrvedby.dk

CVR nummer: 33 61 49 34

Aktivitetskalenderen

Se alle de kommende aktiviteter.

Læs mere...